Digital Youth Forum w SP10

Nasza szkoła wzięła udział w Digital Youth Forum – e-konferencji poświęconej edukacji w zakresie bezpiecznego, kreatywnego i pozytywnego korzystania z Internetu i nowych technologii. Impreza skierowana była dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych. Wydarzenie zorganizował i przeprowadził w swoich klasach Pan Tomasz Balik na lekcjach informatyki.

Forum organizowane jest od 5 lat i spotyka się co roku z bardzo dobrym odbiorem ze strony młodzieży. Dzięki wysłuchaniu dorosłych ekspertów i rówieśników, którzy kreatywnie wykorzystują internet uczniowie mieli możliwość inspiracji i zdobycia konkretnej wiedzy.

Transmisja wydarzenia prowadzona była poprzez stronę digitalyouth.pl. Program DYF, oprócz wystąpień, zakładał przerwy na krótkie dyskusje na forum klas i udział w konkursach online.