Bezpłatna profilaktyka stomatologiczna

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

informujemy, że dzięki porozumieniu z firmą DirectMedic sp. z o.o. możliwe stanie się objęcie uczniów bezpłatną opieką stomatologiczną.

Aby zgłosić dziecko należy wypełnić druk oświadczenia, który przekażą Państwu wychowawcy klas. Wszelkie informacje zostaną przekazane poprzez dziennik elektroniczny oraz podczas najbliższych zebrań z rodzicami.

Zachęcamy do zgłaszania dzieci i skorzystania z programu profilaktycznego, który jest całkowicie bezpłatny.