Codeweek w SP10, czyli informatyka programisty

Code Week, czyli Europejski Tydzień Kodowania, to inicjatywa promująca programowanie i umiejętności cyfrowe wśród uczestników w ciekawy i interesujący sposób. Nauka kodowania pomaga wszystkim zrozumieć otaczający nas świat, który ulega ciągłym zmianom, warto więc inspirować dzieci do poznania kodowania, myślenia obliczeniowego, rozwijać myślenie analityczne, a ich nowe pomysły wprowadzać jako innowacje przyszłości.

Inicjatywę zgłosił i zrealizował nauczyciel informatyki, p. Tomasz Balik, cztery klasy SP10 poznały pięć tematycznych portali/stron www wprowadzających w tematykę programowania, nauczyciel omówił ich zawartość, przydatność i celowość poznania programowania (algorytmiki) oraz zastosowanie programów w naszym życiu codziennym (powszechność i użyteczność kodowania, smart-urządzenia).