Ogłoszenie oferty na najem stołówki szkolnej

OGŁOSZENIE Nr 1 /202 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W JELENIEJ  GÓRZE Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze, działając na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry nr 0151-1652/V/10 z dnia 4 sierpnia 2010 roku, zaprasza do składania ofert na najem pomieszczeń na okres zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej na potrzeby uczniów i pracowników placówki. W celu przygotowania rzetelnej oferty konkursowej niezbędne będzie przeprowadzenie wizji lokalowej i sprzętowej w siedzibie Wynajmującego. […]

Komunikat dotyczący wyników sprawdzianu ósmoklasisty 2021r.

Szanowni Państwo, informujemy, że od jutra (01.07.2021r.) będzie można odbierać w sekretariacie szkoły loginy i hasła do platformy https://wyniki.edu.pl. Zalogowanie się pozwoli na sprawdzenie wyników sprawdzianu ósmoklasisty. Logowanie będzie możliwe w dniu publikacji wyników – od 2 lipca godz. 10.00. Po odbiór loginów i haseł zapraszamy uczniów (ósmoklasistów) lub rodziców/ opiekunów prawnych w dni robocze. w następujących godzinach: 01.07.2021r. – od 8.00 do 13.00 Od 02.07.2021r. – od 8.00 do 15.30. Przypominamy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa ze względu […]

Digital Youth Forum w SP10

Nasza szkoła wzięła udział w Digital Youth Forum – e-konferencji poświęconej edukacji w zakresie bezpiecznego, kreatywnego i pozytywnego korzystania z Internetu i nowych technologii. Impreza skierowana była dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych. Wydarzenie zorganizował i przeprowadził w swoich klasach Pan Tomasz Balik na lekcjach informatyki. Forum organizowane jest od 5 lat i spotyka się co roku z bardzo dobrym odbiorem ze strony młodzieży. Dzięki wysłuchaniu dorosłych ekspertów i rówieśników, którzy kreatywnie wykorzystują […]

Dolnośląski POWERMAN SPORT Duathlon – podsumowanie rywalizacji

Zakończyła się rywalizacja w ramach Dolnośląskiego POWERMAN SPORT Duathlon’u. Uczniowie, którzy zdecydowali się przystąpić do współzawodnictwa mieli za zadanie                    w dniach 4.05. – 15.06.2021 r. pokonać odpowiedni dystans biegiem i na rowerze. Dystanse uzależnione były od kategorii wiekowej i wynosiły: – Igrzyska Dzieci – dziewcząt i chłopców dla klas IV-VI, roczniki 2008 i młodsi: 20 km biegu i 80 km rowerem – Igrzyska Młodzieży Szkolnej – dziewcząt i chłopców roczniki 2006-2007: 30 km […]